Dobro došli!

CMC A.D.

Akcionarsko društvo CMC pruža usluge snabdjevanja nafte i naftnih derivata u maloprodajnim objektima Benzinskoj pumpi u Podgorici i Benzinskoj pumpi u Pljevljima, usluge registracije i tehničkog pregleda vozila na istim lokacijama, kao i izgradnju stambeno- poslovnih objekata sa „Čelebić“ DOO iz Podgorice.